Hasle Badeklub blev stiftet torsdag den 26. september 2013 i Hasle Sejlklubs lokaler 

CVR-nummer: 35989404

Hasle Badeklubs privatlivspolitik finder du ved at klikke her

Bestyrelsen, pr. 12. september 2020

Send mail til den samlede bestyrelse inkl. suppleanter Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.                                                                                                                                        

Formand: Lars Terkildsen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Næstformand & referent: Michael Hjernøe Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Kasserer: Lina Skovbjerg Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Menigt medlem:  Sofia Skovkilde Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Menigt medlem: Thomas Kofoed Poulsen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
Suppleant: Ole Folkmann Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Suppleant:  Michael Chabert Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Revisor:  Betta Hansen - TalEksperten  
     

  

Hasle Badeklub

Alle personer over 18 år kan optages i Hasle Badeklub. Kontingentet for sæsonen 2020/2021 er 100 kr. pr. person for nuværende medlemmer ved indmeldelse ved sæsonstart og 300 kr. pr. person for nye medlemmer. Nuværende medlemmer får rabat på grund af sidste sæson blev forkortet på grund af Corona-nedlukningen i marts. 

Frist for indmeldelse for sæson 2020/2021 var 1. oktober 2020. 

Coronavirus

På grund af risiko for smitte med Coronavirus kan saunaen desværre ikke åbne som planlagt den 1. oktober. Kommunen ejer sauna-bygningen, og det er kommunens vurdering den 21. september, at det ikke er forsvarligt for tiden.

Vi er i bestyrelsen ærgerlige over, at sæsonen ikke kan begynde som planlagt, men vi ser intet andet alternativ end at vente og håbe, at situationen bliver bedre. Vi vender tilbage så snart der er nyt.

Hvis medlemmer i sæsonen 2020/21 fortryder deres indmeldelse på den baggrund, er der mulighed for at melde sig ud igen og få kontingentet tilbagebetalt. 

Gæster

Vi henstiller til, at medlemmer kun i begrænset omfang medbringer gæster i saunaen. Gæster bedes forlade saunaen i tilfælde af kø for at komme ind i saunaen, således at gæster ikke spærrer for foreningens medlemmer. Det er for tiden ikke muligt at købe BRK-gæstebilletter. 

Regler for brug af saunaen

 • Al ophold i- og omkring saunaen, herunder også badning, sker på eget ansvar. Bad med omtanke og svøm ikke ud i sejlrenden.

 • Benyt håndklæde eller andet siddeunderlag.

 • Koden til døren må under ingen omstændigheder videregives til andre. Dette vil medføre eksklusion af foreningen resten af sæsonen

 • Du skal være medlem af Hasle badeklub eller som gæst være ifølge et medlem for at benytte faciliteterne.

 • Æteriske olier er tilladt, men spørg altid andre tilstedeværende om det generer dem, før påføring. Vurder effekten af olierne og tilpas mængden.

 • Kønsdele skal være tildækket i saunaen, men under badning og omklædning kan nøgenhed forekomme.

 • Al rygning i klubbens lokaler inkl. toilettet er forbudt.

 • Vinduet i saunaen må kun åbnes i nødstilfælde.

Førstehjælp

Adressen til badeklubben er Havnen 25 B, 3790 Hasle

Der er førstehjælpskasse i omklædningrummet.

Der er en hjertestarter på væggen ved Hasle Havns venner, der ligger lige bag hvor der parkeres biler når der bades.

Udvendigt på saunabygningen er der en redningskrans.

Bad med omtanke og pas på hinanden.

Medlemslokale i sejlerstuen

Det er tilladt for medlemmerne af Hasle Badeklub at sidde og hygge sig, fx med en kop kaffe, efter badning. I samme bygning som havnekontoret, over mod havnegrillen, er der et lille lokale der godt må benyttes. Koden til lokalet hænger på whiteboardet i omklædningsrummet. Lokalet må benyttes af alle fra klubben, når andre ikke bruger lokalet. Ryd op, fej og tør borde af efter brug, ellers får vi ikke lov at låne det. 

Vedtægter for Hasle Badeklub

§ 1.               Navn og hjemsted

Foreningens navn er Hasle Badeklub, og foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

 

§ 2                 Formål

Det er foreningens formål at tilbyde alle interesserede mulighed for havbadning og anvendelse af saunafaciliteter ved Hasle Havnebad og at varetage den daglige drift og indvendige vedligeholdelse af saunafaciliteterne. Det er endvidere foreningens formål at oplyse om og fremme interesse for vinterbadning, og at styrke fællesskab og aktivt medlemskab af Hasle badeklub.

 

§ 3                 Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer over 18 år, der tilslutter sig foreningens formål. Medlemmer skal overholde foreningens regler for brug af faciliteter.

 

§ 4                 Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 personer og 2 suppleanter, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

§ 5                 Generalforsamling

Den højeste myndighed er den ordinære generalforsamling, der afholdes årligt inden udgangen af marts. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen varsles med udsendelse af e-mail til foreningens medlemmer, på foreningens hjemmeside og ved opslag i saunabygningen.

 

Dagsordenen skal som minimum omfatte følgende punkter:

 1. Formandens beretning
 2. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 3. Valg til bestyrelsen
 4. Valg af revisor og dennes suppleant
 5. Fastsættelse af kontingent

 

§ 6                 Regnskab og økonomi

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Kassereren fører regnskab over indtægter og udgifter.

Foreningens midler skal indsættes i en bank.

Kassereren fremlægger revideret regnskab på den ordinære generalforsamling.

 

§ 7                 Tegningsret

Foreningen tegnes af formand eller kasserer eller ved forfald, af formanden eller kassereren i forening med et bestyrelsesmedlem. Det årlige regnskab underskrives af den samlede bestyrelse.

 

§ 8                 Vedtægtsændringer

Ændringer af disse vedtægter kan kun finde sted, efter at beslutning herom er vedtaget ved almindeligt stemmeflertal blandt fremmødte på en lovlig indkaldt generalforsamling.

 

§ 9                 Foreningens opløsning

Ved foreningens opløsning vil evt. overskud/formue tilfalde til et almennyttigt formål.

Vedtægten er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. september 2013