Hasle Badeklub blev stiftet torsdag den 26. september 2013 i Hasle Sejlklubs lokaler 

Bank: Nordea - Kontonr.: 0650–6278730369 - MobilePay: 89087 (Hasle Badeklub) - CVR-nummer: 35989404

Hasle Badeklubs privatlivspolitik finder du ved at klikke her

Bestyrelsen, pr. 30. marts 2019

Send mail til den samlede bestyrelse inkl. suppleanter Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.                                                                                                                                        

Formand: Ole Folkmann Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Næstformand & referent: Stig Larsen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Sofia Skovkilde Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Menigt medlem:  Helle Resen Jørgensen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
BRK-kontakt og menigt medlem: Jesper Andersen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
Suppleant: Lonie Larsen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Suppleant: Lina Skovbjerg Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Revisor:  Betta Hansen - TalEksperten  
Bogholder:     

  

Hasle Badeklub

Alle over 18 år kan optages i Hasle Badeklub, og kontingentet er 500 kr. pr. person pr. sæson. Læs mere under MEDLEMSKAB

Åbningstider: 1. oktober til 31. maj er saunaen varm fra kl. 5:30 - 23:00 alle ugens dage.

Gæster

Det er tilladt for medlemmer at tage gæster med i saunaen mod betaling af kr. 40,- pr. gæst pr. besøg. Beløbet indbetales på MobilePay 89087 (Hasle Badeklub) eller konto nr.: 0650 – 6278730369 (Husk at skrive GÆST i kommentarfeltet ved begge betalingsformer)

Er du medlem af en anden badeklub har du gratis adgang til Hasle Badeklub sammen med et medlem af klubben. Til medlemmet: Husk, at koden ikke må videregives til andre. Formidling til besøg kan evt. skabes via vores Facebook-side 

Regler for Badeklubben

 • Al ophold i- og omkring saunaen, herunder også badning, sker på eget ansvar. Bad med omtanke og svøm ikke ud i sejlrenden.

 • Hud må ikke komme i kontakt med træ, ej heller ryg eller fødder. Benyt håndklæde eller andet siddeunderlag.

 • Koden til døren må under ingen omstændigheder videregives til andre. Dette vil medføre eksklusion af foreningen resten af sæsonen

 •  Du skal være medlem af Hasle badeklub eller som gæst være ifølge et medlem for at benytte faciliteterne.

 • Duftolier er tilladt, men spørg altid andre tilstedeværende om det generer dem, før påføring. Vurder effekten af olierne og tilpas mængden til næste gang.

 •  Kønsdele skal til alle tider være tildækket i saunaen, men under badning og omklædning kan nøgenhed forekomme.

 • Al rygning i klubbens lokaler inkl. toilettet er forbudt.

 • Vinduet i saunaen må kun åbnes i nødstilfælde.

Førstehjælp

Adressen til badklubben er Havnen 25 B, 3790 Hasle

Der er førstehjælpskasse i omklædningrummet.

Der er en hjertestarter på væggen ved Hasle Hanvs venner der ligger lige bag hvor der parkeres biler når der bades.

Udvendigt på saunabygningen er der en redningskrans.

Bad med omtanke og pas på hinanden.

Skole/gruppebesøg

Indtil ombygning af sauna- og omklædningsfaciliterne er færdig,  vil vi bede vores medlemmer om ikke at komme i større grupper som optager hele den lille sauna, derfor kun max 4 gæster pr. medlem frem til ombygningen er færdig.

Den gruppeansvarlige skal være medlem af Hasle Badeklub, og må IKKE udlevere koden til andre.
Gruppebesøg med børn på andre tider end søndage mellem kl. 12 - 15 betales der kr. 40,- uanset alder pr. gæst. Vi skal have varsel i god tid på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. om grupper, så vores medlemmer kan blive varslet om det.

Når saunaen lånes ud til grupper og arrangementer, forventes det at gruppen spuler saunaens gulv og omklædningsrummets gulv og skraber det.

Glasdøren tørres også af med glasrens. 

Medlemslokale i sejlerstuen

Det er tilladt for medlemmerne af Hasle Badeklub at sidde og hygge sig, fx med en kop kaffe, efter badning. I samme bygning som havnekontoret, over mod havnegrillen, er der et lille lokale der godt må benyttes. Koden til lokalet hænger på opslagstavlen i omklædningsrummet. Lokalet må benyttes af alle fra klubben, når andre ikke bruger lokalet. Ryd op, fej og tør borde af efter brug, ellers får vi ikke lov at låne det

Rigtig god fornøjelse!
Hilsen fra bestyrelsen af Hasle Badeklub

 

Vedtægter for Hasle Badeklub

§ 1.               Navn og hjemsted

Foreningens navn er Hasle Badeklub, og foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

 

§ 2                 Formål

Det er foreningens formål at tilbyde alle interesserede mulighed for havbadning og anvendelse af saunafaciliteter ved Hasle Havnebad og at varetage den daglige drift og indvendige vedligeholdelse af saunafaciliteterne. Det er endvidere foreningens formål at oplyse om og fremme interesse for vinterbadning, og at styrke fællesskab og aktivt medlemskab af Hasle badeklub.

 

§ 3                 Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer over 18 år, der tilslutter sig foreningens formål. Medlemmer skal overholde foreningens regler for brug af faciliteter.

 

§ 4                 Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 personer og 2 suppleanter, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

§ 5                 Generalforsamling

Den højeste myndighed er den ordinære generalforsamling, der afholdes årligt inden udgangen af marts. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen varsles med udsendelse af e-mail til foreningens medlemmer, på foreningens hjemmeside og ved opslag i saunabygningen.

 

Dagsordenen skal som minimum omfatte følgende punkter:

 1. Formandens beretning
 2. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 3. Valg til bestyrelsen
 4. Valg af revisor og dennes suppleant
 5. Fastsættelse af kontingent

 

§ 6                 Regnskab og økonomi

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Kassereren fører regnskab over indtægter og udgifter.

Foreningens midler skal indsættes i en bank.

Kassereren fremlægger revideret regnskab på den ordinære generalforsamling.

 

§ 7                 Tegningsret

Foreningen tegnes af formand eller kasserer eller ved forfald, af formanden eller kassereren i forening med et bestyrelsesmedlem. Det årlige regnskab underskrives af den samlede bestyrelse.

 

§ 8                 Vedtægtsændringer

Ændringer af disse vedtægter kan kun finde sted, efter at beslutning herom er vedtaget ved almindeligt stemmeflertal blandt fremmødte på en lovlig indkaldt generalforsamling.

 

§ 9                 Foreningens opløsning

Ved foreningens opløsning vil evt. overskud/formue tilfalde til et almennyttigt formål.

Vedtægten er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. september 2013